СМИ О НАС

 

Чем удивит Гольшанский замок после реставрации? https://www.youtube.com/watch?v=askYcXC42WI

В Ошмянах откроется туристско-информационный центр http://www.osh.by/?p=64817

Северную башню Гольшанского замка готовят к музеефикации https://ont.by/news/muzeefikaciya-vosstanovlennoj-severnoj-bashni-zamka-sapeg-nachinaetsya-v-golshanah

 

Гольшанский замок готовится к открытию

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/golshanskiy_zamok_gotovitsya_k_otkrytiyu/

 

В Ошмянском районе открылся визит-центр при Гольшанском замке https://zviazda.by/ru/news/20210201/1612181203-v-oshmyanskom-rayone-otkrylsya-vizit-centr-pri-golshanskom-zamke